Communiteers

Eigenlijk is het onvermijdelijk om als organisatie aanwezig te zijn op social media. De meeste bedrijven en organisaties doen dit dan ook. Te vaak denken organisaties dat alleen aanwezig zijn genoeg is. Ze doen dit dan ook vaak zonder een duidelijk doel of strategie. Dit leidt er toe dat het onmogelijk is de kracht van social media te benutten.

In drie, zes of twaalf maanden helpen we je een social media strategie op te zetten waar je als organisatie later op verder kunt bouwen en uit kunt rollen. We nemen je mee in de resultaten van de inspanningen en zorgen voor (twee)maandelijkse rapportages die je met je team kunt delen.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Bij iedere samenwerking hoort een aftrapmoment. Dit is voor ons een moment om te kijken wat jij wilt bereiken en op welke manier wij je hier het beste bij kunnen helpen. Na het aftrapmoment stellen we een plan van aanpak op met de volgende hoofdstukken:

1. Nulmeting: we onderzoeken in hoeverre er tot nu toe al wordt gesproken over en door jouw organisatie.

2. Doelstellingen: wat wil je bereiken met de inzet van social media?

3. Doelgroepen: de doelgroepen waarmee we actief gaan communiceren. Wie zijn dit, hoe zien deze groepen eruit? Verder staat hier beschreven op welke verschillende platformen we hen gaan aanspreken.

4. Behoeften: wat wil de doelgroep van je weten en waarom willen zij met je communiceren?

5. Ambassadeurs: wie zijn de huidige en potentiële online ambassadeurs?

6. Concurrenten: wie zijn je concurrenten en wat kunnen we van hen leren?Met de monitoringstool Coosto brengen we de belangijkste concurrenten in kaart.

7. Lopende activiteiten: wat zijn de lopende (marketing)activiteiten van jouw organisatie en hoe zorgen we ervoor dat deze op het juiste moment aan de doelgroep worden getoond?

8. Stappenplan: we beschreven in het stappenplan hoe we te werk gaan zodat je precies weet wat je van ons mag verwachten.

9. Planning: de verschillende fasen van de samenwerking komen hierin terug.

Na het plan van aanpak is het tijd om echt aan de slag te gaan. We verzorgen de inrichting van de social media kanalen en bestaande kanalen finetunen we. De contentideeën gericht op de doelstellingen, doelgroepen en behoeften zorgen voor een maandelijkse contentkalender. Deze stemmen we met je af en zodra er akkoord wordt gegeven, zorgen wij dat de content op het juiste moment bij de juiste doelgroep op het netvlies komt. Dit doen we ook door advertenties in te zetten met het van te voren afgesproken advertentiebudget. De resultaten zorgen voor een advies en uitgebreide rapportage waarmee we vervolgens verder aan de slag gaan om de content te optimaliseren.

Interessant!

Meer weten? Neem contact met ons op via info@communiteers.nl en we spreken je snel!

Alt Tag

Een gratis kennislunch of ontbijt!

Wil je een keer sparren of brainstormen met een professional? Maak dan een
afspraak voor een gratis kennislunch of ontbijt!

Maak een afspraak!