Social media proof


Eigenlijk is het onvermijdelijk om als organisatie aanwezig te zijn op social media. De meeste bedrijven doen dit dan ook. Te vaak denken organisaties dat alleen aanwezig zijn genoeg is. Ze doen dit dan ook vaak zonder een duidelijk doel of strategie. Dit leidt er toe dat het onmogelijk is de kracht van social media (voor 100%) te benutten.

In drie, zes of twaalf maanden helpen we je een social media strategie op te zetten waar je als organisatie later op verder kunt bouwen en uit kunt rollen. Na deze periode (bij langere trajecten ook tussentijds) halen we de resultaten op en zien we wat het rendement van de social media activiteiten is geweest.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Bij iedere samenwerking hoort een aftrapmoment. Dit is voor ons een moment om te kijken wat jij wilt bereiken en op welke manier wij hier het beste voor kunnen zorgen.

Na het aftrapmoment stellen we een praktisch plan van aanpak op, dat de documentatie van het voorgaande gesprek vormt en de basis is van de verdere acties. Het plan van aanpak bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Nulmeting: we onderzoeken in hoeverre er tot nu toe al wordt gesproken over en door jouw organisatie: wat is de online buzz?
  2. Doelstellingen: dit zijn de doelstellingen die geformuleerd zijn tijdens het eerder genoemde aftrapmoment: wat wil je bereiken met de inzet van social media?
  3. Doelgroepen: de doelgroepen, of zoals wij liever zeggen ‘volggroepen’, waarmee we actief gaan communiceren. Wie zijn dit, hoe zien deze groepen eruit? Verder staat hier beschreven op welke verschillende platformen we hen gaan aanspreken: waar zijn je volggroepen te vinden?
  4. Behoeften: wat wil de doelgroep van je weten? Waarom zouden zij met jou willen communiceren, waar liggen hun behoeften?
  5. Ambassadeurs: we onderzoeken wie de (meest invloedrijke) huidige en potentiële online ambassadeurs zijn en brengen deze in kaart.
  6. Concurrenten: met behulp van de monitoringstool Coosto wordt de online ‘buzz’ van de belangrijkste concurrenten in kaart gebracht.
  7. Lopende activiteiten: hierin beschrijven we de lopende (marketing)activiteiten van jouw organisatie. Lopende activiteiten zijn net als de behoeften van de doelgroepen een belangrijk onderdeel van de contentcreatie en -programmering. Dit zorgt namelijk voor sympathieke en continue content.
  8. Stappenplan: het stappenplan beschrijft beknopt de fasen van de samenwerking.
  9. Planning: hier worden de verschillende fasen van samenwerking nog weergeven in een visual.

Na het plan van aanpak is het tijd om echt aan de slag te gaan. We verzorgen de inrichting van de social media kanalen en bestaande kanalen zullen we fine tunen. Vervolgens komen we nog eens bij elkaar voor een contentbrainstorm, waarbij we aan de hand van de behoeften van de doelgroep content gaan bedenken. Deze werken wij verder uit in een planning voor een maand. Wanneer jij daar akkoord op geeft plannen we deze in, zodat je daar de komende maand (bijna) geen omkijken meer naar hoeft te hebben.

Naast de content kunnen we er ook voor kiezen bereikoptimalisatie in te zetten, zoals autofollowing en advertenties. Parallel aan dit traject loopt monitoring: we houden in de gaten wat er online over jouw organisatie wordt gezegd en zo nodig ondernemen we hierop actie.

Interessant!

Meer weten? Neem gerust even contact op met Bas door te mailen naar bas@communiteers.nl of bel even: 06 29 07 53 79

Alt Tag

Een gratis kennislunch of ontbijt!

Wil je een keer sparren of brainstormen met een professional? Maak dan een
afspraak voor een gratis kennislunch of ontbijt!

Maak een afspraak!